Publikacje nauczycieli PSP w Naroku w ramach projektu "Aktywna tablica"

mgr Iwona Adam - scenatiusze zajęć z wykorzystaniem TIK


Temat: Ośmieszenie zachowania i postaw bohaterów w satyrze Ignacego Krasickiego Żona modna.

Temat: Co się zdarzyło rzeźbiarce Katarzynie? Pisownia wyrazów z rz niewymiennym.


mgr Janusz Mikurenda - materiały do wykorzystania podczas lekcjii z użyciem tablicy / monitora interaktywnego oraz aplikacji SMART - Notebook

Temat: Dom bez tajemnic - technika klasa 6.

materiały interaktywne


mgr Agnieszka Tracz-Chojnacka - scenatiusze zajęć z wykorzystaniem monitora interaktywnego

Temat: Powtórzenie słownictwa i gramatyki (Present Simple).

Temat: What’s the matter?


mgr Dariusz Lewandowicz - wykorzystanie monitora interaktywnego


mgr Anna Młyńczak - wykorzystanie monitora interaktywnego